Historia wydziału:

21.10.1998 powstał Wydzial prywatyzacji mienia

03.04.2000 dokonano reorganizacji  i utworzono  Zarząd Zasobów

22.08.2002 założono Zarząd zasobów Rady miasta Lwowa.

19.09.2002 zreorganizowano i utworzono Wydział Mienia Komunalnego Rady miasta Lwowa.

10.01.2007 zreorganizowano i utworzono Wydział Mienia Komunalnego Departamentu Polityki Ekonomicznej Rady Miasta Lwowa.

Główne cele działWydziału Mienia Komunalnego:

  • wykonywanie funkcji instytucji w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym społecznośći lokalnej Lwowa;
  • przekazanie w dzierżawę, wyłączenia (prywatyzacja) mienia komunalnego społecznośći lokalnej Lwowa;
  • przedkładanie Radzie miasta propozycji stosownie procedur i warunków przekazywania mienia komunalnego, projektów lokalnych programów prywatyzacji i listy obiektów komunalnych niepodlegających prywatyzacji; realizacja tych programów.

Adres:

Lwów, pl. Halicki 15

Telefon: 235 70 10

Fax: 235 70 10

Godziny pracy:

Poniedziałek - czwartek od 9.00 do 18.00.

Piątek - zgodnie z tabelą/kalendarzem.