Powierzchnia: 298,1 м²
Dzielnica: Szewczenkiwska
Ulica: Dublianska
Powierzchnia: 9,8 м²
Dzielnica: Szewczenkiwska
Ulica: Welychkowskoho
Powierzchnia: 62,6 м²
Dzielnica: Szewczenkiwska
Ulica: Weteraniw
Powierzchnia: 61,4 м²
Dzielnica: Szewczenkiwska
Ulica: Mykolaychuka
Powierzchnia: 41,2 м²
Dzielnica: Szewczenkiwska
Ulica: Zawodska
Powierzchnia: 22,9 м²
Dzielnica: Szewczenkiwska
Ulica: Krehivska
Powierzchnia: 123,7 м²
Dzielnica: Szewczenkiwska
Ulica: Żovkivska
Powierzchnia: 117,2 м²
Dzielnica: Szewczenkiwska
Ulica: Warszawska
Powierzchnia: 217,5 м²
Dzielnica: Halicka
Ulica: Lyczakiwska
Powierzchnia: 16,0 м²
Dzielnica: Halicka
Ulica: Woronoho